ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :20 ก.ค. 2561 16:36

1.12

ราคาล่าสุด

-0.02  (-1.75%)

เปลี่ยนแปลง (%)

962,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,117,415

มูลค่า (บาท)

1.15

ราคาเปิด

1.14

วันก่อนหน้า

1.12

ต่ำสุด

1.19

สูงสุด

1.12 / 37,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.14 / 300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.12 - 1.19

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.03 - 1.53

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type