ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :18 ส.ค. 2560 16:36

1.29

ราคาล่าสุด

-0.02  (-1.53%)

เปลี่ยนแปลง (%)

936,900

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,220,507

มูลค่า (บาท)

1.30

ราคาเปิด

1.31

วันก่อนหน้า

1.29

ต่ำสุด

1.33

สูงสุด

1.29 / 115,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.30 / 6,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.29 - 1.33

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.13 - 1.84

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type