ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :23 มิ.ย. 2560 16:38

1.43

ราคาล่าสุด

+0.01  (0.70%)

เปลี่ยนแปลง (%)

20,200

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

28,895

มูลค่า (บาท)

1.43

ราคาเปิด

1.42

วันก่อนหน้า

1.43

ต่ำสุด

1.44

สูงสุด

1.43 / 1,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.44 / 71,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.43 - 1.44

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.13 - 1.84

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type