ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :20 ต.ค. 2560 16:39

1.26

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

90,800

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

114,804

มูลค่า (บาท)

1.26

ราคาเปิด

1.26

วันก่อนหน้า

1.25

ต่ำสุด

1.27

สูงสุด

1.26 / 19,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.27 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.25 - 1.27

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.25 - 1.84

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type