ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :24 เม.ย. 2560 16:40

1.50

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

430,700

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

644,380

มูลค่า (บาท)

1.50

ราคาเปิด

1.50

วันก่อนหน้า

1.49

ต่ำสุด

1.50

สูงสุด

1.49 / 9,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.50 / 187,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.49 - 1.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.13 - 1.84

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type