ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :23 เม.ย. 2561 16:37

1.18

ราคาล่าสุด

-0.01  (-0.84%)

เปลี่ยนแปลง (%)

268,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

317,523

มูลค่า (บาท)

1.19

ราคาเปิด

1.19

วันก่อนหน้า

1.18

ต่ำสุด

1.21

สูงสุด

1.18 / 1,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.22 / 100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.18 - 1.21

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.16 - 1.53

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type