ราคาหลักทรัพย์

COLOR (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :16 ม.ค. 2561 16:38

1.25

ราคาล่าสุด

-0.01  (-0.79%)

เปลี่ยนแปลง (%)

12,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

15,000

มูลค่า (บาท)

1.25

ราคาเปิด

1.26

วันก่อนหน้า

1.25

ต่ำสุด

1.25

สูงสุด

1.25 / 9,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.26 / 65,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.25 - 1.25

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.20 - 1.78

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type