ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)   แผนที่กราฟิก

สถานที่ตั้ง

858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์

(662) 323-2601-8

โทรสาร

(662) 323-2227-8